Tổng hợp các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thương mại

Tài Liệu Học

Nếu mới bắt đầu với nghề dịch thuật tiếng Anh thương mại, bạn có thể nghe thấy nhiều từ và cụm từ không quen thuộc. Tuy nhiên, việc học hỏi các thuật ngữ chuyên ngành thương mại là vô cùng cần thiết đối với những người hoạt động trong lĩnh vực này. Vì thế, chúng tôi chia sẻ đến các bạn bảng chú giải thuật ngữ và giải thích một số ý nghĩa của các cụm từ thường được sử dụng nhất.

Các thuật ngữ sau đây được sử dụng hàng ngày ở trong môi trường thương mại,  vì thế các dịch giả dịch thuật chuyên ngành cần lưu ý và ghi chép lại để sử dụng cho công việc của mình.

Từ vựng tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Advantage

Lợi thế

Advertisement         

Quảng cáo

Advice

Khuyên bảo

Agenda

Chương trình làm việc

Apology

Lời xin lỗi

Authorization

Sự cho phép

Bill

Hóa đơn

Brand

Nhãn hiệu

Budget

Ngân sách

Commission

Uỷ ban

Comparison

So sánh

Competition

Cuộc thi

Competitor

Đối thủ

Confirmation

Xác nhận

Costs

Chi phí

Creditor

Chủ nợ

Customer

Khách hàng

Deadline

Hạn chót

Debt

Món nợ

Debtor

Con nợ

Decision

Phán quyết

Decrease

Giảm bớt

Deficit

Thâm hụt

Delivery

Chuyển

Department

Bộ phận

Description

Sự miêu tả

Difference

Sự khác biệt

Disadvantage

Bất lợi

Distribution

Phân phối

Employee

Nhân viên

Employer

Chủ nhân

Enquiry

Cuộc điều tra

Environment

Môi trường

Equipment

Trang thiết bị

Estimate

Ước tính

Experience

Kinh nghiệm

Explanation

Giải trình

Facilities

Cơ sở vật chất

Factory

Nhà máy

Feedback

Phản hồi

Goal

Mục tiêu

Goods

Các mặt hàng

Growth

Sự phát triển

Guarantee

Bảo hành

Improvement

Cải thiện

Increase

Tăng

Industry

Ngành công nghiệp

Instructions

Hướng dẫn

Interest

Quan tâm

Inventory

Hàng tồn kho

Invoice

Hóa đơn

Knowledge

Hiểu biết

Limit

Giới hạn

Loss

Mất mát

Margin

Lề

Market

Thị trường

Message

Thông điệp

Mistake

Sai lầm

Objective

Mục tiêu

Offer

Phục vụ

Opinion

Ý kiến

Option

Tùy chọn

Order

Gọi món

Output

Đầu ra

Payment

Thanh toán

Penalty

Hình phạt

Permission

Sự cho phép

Possibility

Khả năng

Product

Sản phẩm

Production

Sản xuất

Profit

Lợi nhuận

Promotion

Khuyến mãi

Purchase

Mua, tựa vào, bám vào

Reduction

Giảm bớt

Refund

Hoàn tiền

Reminder

Lời nhắc nhở

Repairs

Sửa chữa

Report

Bài báo cáo

Responsibility

Trách nhiệm

Result

Kết quả

Retailer

Nhà bán lẻ

Rise

Tăng lên

Risk

Rủi ro

Salary

Tiền lương

Sales

Bán hàng

Schedule

Lịch trình

Share

Chia sẻ

Signature

Chữ ký

Stock

Cổ phần

Success

Sự thành công

Suggestion

Gợi ý

Supply

Cung cấp

Support

Ủng hộ

Target

Mục tiêu

Transport

Vận chuyển

Turnover

Doanh số

Wholesaler

Người bán sỉ

Trên đây là một phần nhỏ các thuật ngữ tiếng Anh thương mại mà Việt Uy Tín đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn. Từ vựng tiếng Anh thương mại rất đa dạng và phong phú, vì vậy tích lũy những kiến thức cơ bản trên mỗi ngày sẽ giúp bạn học tốt và giao tiếp hiệu quả hơn trong công việc.

Hoạt Động Công Ty

Ý Kiến Khách Hàng

Ms.Phan Hạnh Hương: "Cảm ơn phiên dịch viên của Việt Uy Tín đã hoàn thành tốt bản dịch hợp đồng với các đối tác của chúng tôi"
Mr.Harada Kaitou: "翻訳有難うございました."
Christina Nguyễn:"Translation of Viet Uy Tin is really good. I am quite satisfactory about your service. Wish you the best day"
Viet Uy Tin has clear procedures for receiving requests and feedback. Resolve the request quickly. TINTRANS will be the best option if you can maintain this professional way. Thanks
Having cooperated with Viet Uy Tin for more than 2 years, I am completely satisfied and absolutely trust the quality of service

Dự Án Đã Hoàn Thành