Trong lịch sử, Latinh là tiếng mẹ đẻ của nền văn minh phương Tây, nó chứa cả một kho tàng kiến thức đồ sộ. Và giờ đây, tiếng Latinh đã lan rộng khắp thế giới, góp mặt trong tất cả các ngành khoa học, luật và là cơ sở phát triển của năm ngôn ngữ lãng mạn và một ngôn ngữ lai: tiếng Anh. Có thể khẳng định Latinh là ngôn ngữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại. Chính vì thế, dịch thuật tiếng Latinh là nhu cầu tất yếu góp phần vào việc phát triển và mở mang tri thức.

Tiếng La Tinh là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý và được xem là ngôn ngữ chính thức của Đế Quốc La Mã, xuất hiện lần đầu tiên tại vùng quanh thành Roma. Nhiều ngôn ngữ hiện đại ngày nay đều dựa trên tiếng La Tinh. Thời trung cổ, ở Phương Tây tiếng La Tinh được xem là ngôn ngữ quốc tế được dùng trong khoa học và chính trị suốt thời gian dài.

Hoạt Động Công Ty

Ý Kiến Khách Hàng

Ms.Phan Hạnh Hương: "Cảm ơn phiên dịch viên của Việt Uy Tín đã hoàn thành tốt bản dịch hợp đồng với các đối tác của chúng tôi"
Mr.Harada Kaitou: "翻訳有難うございました."
Christina Nguyễn:"Translation of Viet Uy Tin is really good. I am quite satisfactory about your service. Wish you the best day"
Viet Uy Tin has clear procedures for receiving requests and feedback. Resolve the request quickly. TINTRANS will be the best option if you can maintain this professional way. Thanks
Having cooperated with Viet Uy Tin for more than 2 years, I am completely satisfied and absolutely trust the quality of service

Dự Án Đã Hoàn Thành