Hiện tại có khoảng 9 đến 12 triệu người nói tiếng Bungari trên khắp thế giới, hơn nữa nó cũng là một trong những ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu. Trong quá trình hội nhập kinh tế, Việt Nam và Bungary đang có nhiều cơ hội hợp tác phát triển kinh tế cũng như giao lưu văn hóa hơn. Dưới góc độ của ngành dịch thuật, những điều này làm cho dịch thuật tiếng Bungary trở nên quan trọng trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ 2 quốc gia.

Hoạt Động Công Ty

Ý Kiến Khách Hàng

Ms.Phan Hạnh Hương: "Cảm ơn phiên dịch viên của Việt Uy Tín đã hoàn thành tốt bản dịch hợp đồng với các đối tác của chúng tôi"
Mr.Harada Kaitou: "翻訳有難うございました."
Christina Nguyễn:"Translation of Viet Uy Tin is really good. I am quite satisfactory about your service. Wish you the best day"
Viet Uy Tin has clear procedures for receiving requests and feedback. Resolve the request quickly. TINTRANS will be the best option if you can maintain this professional way. Thanks
Having cooperated with Viet Uy Tin for more than 2 years, I am completely satisfied and absolutely trust the quality of service

Dự Án Đã Hoàn Thành

QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Icon line du học Việt Uy Tín

Quy trình du học Việt Uy Tín

Tư Vấn

Quy trình du học Việt Uy Tín

Phân Tích

Quy trình du học Việt Uy Tín

Dịch Thuật

Quy trình du học Việt Uy Tín

Kiểm Tra

Quy trình du học Việt Uy Tín

Bàn Giao

Quy trình du học Việt Uy Tín

Bảo Hành

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI